bij overlijden

dag en nacht:

06 13 57 82 51

Gedeelde smart is halve smart

Als je net iemand verloren hebt door overlijden, een relatie die op de klippen is gelopen of doordat een vriendschap verbroken is, doet dat pijn; heel veel pijn. De stilte die zich in en om je heen bevindt, is oorverdovend…

Hoe ga je je leven weer opnieuw inrichten zonder je geliefde om je heen? Waar moet je beginnen? Veelal herinneren we ons niet eens meer hoe ons leven eruitzag voordat we die ene persoon leerden kennen. En nu worden we teruggeworpen op onszelf en moeten we leren van onszelf te gaan houden.

Fit lijf en leeg hoofd

We weten wel wat goed voor ons is, maar het ontbreekt ons aan daadkracht. Natuurlijk, het is een beetje een dooddoener: ‘Kom op, sporten is goed voor je. Je leert nieuwe mensen kennen en pijn is fijn, want dan weet je dat je iets gedaan hebt.’ En je had al zoveel pijn in je lijf… Maar je weet ook dat dat een pijn is, die niemand bij je kan wegnemen, alleen jijzelf. Het is de pijn van het gemis van die ene. En je hoofd blijft maar malen… Maar je weet ook dat jijzelf die stap moet nemen om weer ruimte te maken in je hoofd. Ruimte voor een nieuw leven. Het begint allemaal met leren houden van jezelf, zodat je weer liefde kunt geven aan anderen.

Stiltewandeling

En toen was daar die dag dat ik samen met collega’s een stiltewandeling organiseerde onder begeleiding van een rouwtherapeute. ‘Een stiltewandeling?’, vroegen wij onszelf af. ‘Het is al zo stil geworden in huis bij al die mensen die een dierbare verloren hebben, en dan gaan ze samen met lotgenoten wandelen en dan moeten ze dat in stilte doen?’ Het was al snel duidelijk toen wij ons verzamelden in de strandtent waar onze wandeling zou beginnen. Natuurlijk mocht je wel praten tijdens het wandelen, maar er werd ook uitgelegd wat een stiltewandeling eigenlijk inhield en waar de naam vandaan kwam.

Een wandeling om echt stil te worden van binnen en echt te luisteren naar je gevoel. Okee, je hebt iemand verloren en dat is allesbehalve okee, maar waar heeft het je gebracht en wat zijn je eigen gevoelens op dit moment? Je behoeftes? Je blokkades? Ze mogen er zijn, je gedachten, je gevoelens, je behoeftes, je blokkades. Laat ze maar in stilte door je lichaam stromen. Ze zijn het beste te voelen in stilte.

En natuurlijk ben je je bewust van de mensen die om je heen zijn en ook in stilte wandelen. Je weet dat het lotgenoten zijn. Ook zij hebben recent iemand verloren. Gaandeweg durf je een gesprek aan te knopen, eerst elkaar aftastend. Staat hij of zij wel open voor een gesprek? Heeft hij of zij wel de behoefte om met mij te praten?

Gedeelde smart is halve smart en dat is voelbaar. Samen begin je je sterker te voelen en ontstaat de behoefte bij jezelf om je schouders te zetten onder een nieuw begin. En het is begonnen met een wandeling in stilte op een strand…

Gaandeweg zal er ruimte komen om meer activiteiten te ontplooien. Alleen of samen. De behoefte om open te staan voor andere mensen, komt gaandeweg terug.